Ενδοδοντική Θεραπεία (απονεύρωση)

Στο παρελθόν, εάν είχατε ένα πολύ χαλασμένο δόντι, θα χάνατε πιθανώς το δόντι.

Σήμερα, με ειδική οδοντιατρική διαδικασία που ονομάζεται ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση), το δόντι σας μπορεί να σωθεί.

Η θεραπεία αυτή είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει θεραπεία ενός έως τριών επισκέψεων.

Όταν ένα δόντι είναι ραγισμένο ή έχει βαθύ σφράγισμα κοιλότητα, τα βακτήρια μπορεί να εισέλθουν στον ιστό και να προκαλέσουν μόλυνση στο εσωτερικό του δοντιού.

Εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί πόνος οίδημα, ακόμα και απόστημα.

Χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, το δόντι σας ίσως χρειαστεί να αφαιρεθεί.

Τα δόντια που απαιτούν ενδοδοντική θεραπεία δεν μας προειδοποιούν πάντα. Ωστόσο, ενδείξεις μπορεί να είναι o πόνος κατά τη μάσηση, παρατεταμένη ευαισθησία ή πόνος σε ζεστό και κρύο, ακόμα και οίδημα στα γύρω ούλα.

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο από αυτά τα συμπτώματα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας.

Related Posts