Ένθετα – Επένθετα

Όταν η βλάβη του δοντιού είναι τόσο μεγάλη που οδηγεί σε εκτεταμένη απώλεια δοντιού μπορεί η έμφραξη ρητίνης (σφράγισμα) να μην είναι αρκετή για να προστατέψει το δόντι από τις δυνάμεις του στοματογναθικού περιβάλλοντος. Τότε προτείνεται η κατασκευή ενθέτου/επενθέτου. Αυτά κατασκευάζονται είτε από εργαστηριακή ρητίνη είτε από πορσελάνη στο εργαστήριο. Η διαδικασία απαιτεί 2 ραντεβού. Στο πρώτο το δόντι απαλλάσσεται από την τερηδόνα, διαμορφώνεται και λαμβάνεται αποτύπωμα αυτού. Όλα τα αποτυπώματα στην κλινική μας λαμβάνονται ψηφιακά με ειδικό Scanner για μεγαλύτερη ταχύτητα και ευκολία του ασθενούς. Στο δεύτερο ραντεβού το ένθετο/επένθετο συγκολλάται με το δόντι με ειδική κονία.

Related Posts