Το πριν και το μετά

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΨΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ ΤΥΠΟΥ MARYLAND

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΚΥΛΙΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ – ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΨΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Αθήνα

Μονής Πετράκη 5 Κολωνάκι - 11521 Ελλάδα
Τηλ: 210-7297985
dentalsmiles.contact@gmail.com
Δευτέρα - Παρασκευή 9:00 - 21:00 κατόπιν ραντεβού

Μύκονος

Περιφερειακή οδός Ορνού – Νέο Λιμάνι, Αμυγδαλίδι Μυκόνου (δίπλα στο ΙΚΑ)
Τηλ: 22890 27275, Κιν: +30 6944 860 110
dentalsmilesmykonos@gmail.com
Δευτέρα – Κυριακή, κατόπιν ραντεβού