Περιστατικά

Το πριν και το μετά

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΑΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΠΕΝΘΕΤΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΙΟ ΔΟΝΤΙ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΨΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ
.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΔΟΝΤΙΟΥ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ ΤΥΠΟΥ MARYLAND

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΚΥΛΙΔΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΗ ΡΗΤΙΝΗ – ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΟΝΤΙΩΝ ΜΕ ΟΛΟΚΕΡΑΜΙΚΕΣ ΣΤΕΦΑΝΕΣ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΟΨΕΙΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ

Related Posts

Leave A Reply

Your email address will not be published