Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) – Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας

Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση): Σε ορισμένες περιπτώσεις η βλάβη που έχει υποστεί ένα δόντι μπορεί να είναι τόσο εκτεταμένη που να βρίσκεται κοντά ή σε επικοινωνία με τον πολφό (αγγεία και νεύρα) του δοντιού. Τότε μπορεί ο πολφός να αρχίζει να εκφυλίζεται και να φτάσει μέχρι και στη νέκρωση. Στα αρχικά στάδια της πολφίτιδας ο πόνος μπορεί να είναι οξύς, αντανακλαστικός, παλμικός και να διαρκεί για ώρα μετά την επαφή με κρύα τρόφιμα. Αντίθετα, ένα νεκρό δόντι δε δίνει συμπτώματα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου τα μικρόβια που συσσωρεύονται στον πολφικό θάλαμο επεκτείνονται και έξω από δόντι, στο οστό γύρω από τα ακρορρίζιά του. Έτσι, σταδιακά μπορεί να δημιουργηθεί κύστη η οποία καταστρέφει το οστό και προκαλεί πόνο κυρίως στη μάσηση.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά και σε ορισμένες άλλες (πχ. Τραύμα), ενδείκνυται η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση).

Κατά την ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση):

-Αφαιρείται πλήρως η τερηδόνα και κρίνεται αν το δόντι μπορεί να θεραπευθεί

-Δημιουργείται μια οδός επικοινωνίας με την πολφική κοιλότητα

-Αφαιρείται ο πολφός του δοντιού

-Το δόντι απολυμαίνεται πλήρως και διαμορφώνεται κατάλληλα

-Στη θέση του πολφού τοποθετούνται ειδικά υλικά που θα εμποδίσουν την περαιτέρω ανάπτυξη των μικροβίων και οι ριζικοί σωλήνες σφραγίζονται

-Σε επόμενο στάδιο κρίνεται η καταλληλότερη μορφή αποκατάστασης του δοντιού (σφράγισμα, ένθετο/επένθετο, στεφάνη)

Η ενδοδοντική θεραπεία πρόκειται για μια πολύ απαιτητική θεραπεία με ιδιαίτερη σημασία στην λεπτομέρεια. Στην κλινική μας οι ενδοδοντικές θεραπείες γίνονται με τη χρήση ειδικού μικροσκοπίου. Μια ενδοδοντική θεραπεία συνήθως απαιτεί 1 με 3 ραντεβού.

Επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας: Ορισμένες φορές, μια ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) μπορεί να αποτύχει. Ως αποτυχία θεωρούμε την επαναμόλυνση των ριζικών σωλήνων. Αυτή μπορεί να οφείλεται στην ιδιαίτερη μορφολογία του δοντιού ή σε πλημμελή καθαρισμό κατά την πρώτη θεραπεία και σε άλλους παράγοντες. Η επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας είναι μια διαδικασία παρόμοια με την ενδοδοντική θεραπεία με τη διαφορά ότι αντί για πολφό αφαιρούνται από το εσωτερικό του δοντιού τα προηγούμενα υλικά έμφραξης των ριζικών σωλήνων.

Related Posts