Ορθοδοντική για παιδιά και εφήβους

Η πρώτη επίσκεψη στον ορθοδοντικό είναι καλό να γίνεται κατά την ηλικία των 6-9 ετών. Σε αυτή την ηλικία ο ορθοδοντικός θα μπορέσει να διαπιστώσει πιθανά προβλήματα τα οποία δεν είναι ορατά στους γονείς και να αποτρέψει τη μελλοντική εξέλιξή τους. Στο στάδιο αυτό η θεραπεία καλείται πρώιμη ή κατασταλτική και έχει ως στόχο είτε να αποτρέψει μελλοντικά η προβλήματα είτε να προετοιμάσει μια πιθανή μελλοντική ορθοδοντική θεραπεία (σιδεράκια).

Οι περισσότεροι ορθοδοντικοί ασθενείς ανήκουν στην κατηγορία των εφήβων. Επειδή στα κορίτσια η ανάπτυξη είναι συνήθως πιο γρήγορη ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης θεραπείας είναι μικρότερος. Στην εφηβική ηλικία η θεραπεία καλείται επανορθωτική. Ο ορθοδοντικός καλείται να διορθώσει τα προβλήματα σύγκλεισης που εμφανίζονται, φροντίζοντας συγχρόνως και για την άρτια αισθητική εμφάνιση του προσώπου. Άλλωστε η θέση των δοντιών επηρεάζει πολλούς αισθητικούς παράγοντες όπως το ύψος του κάτω τριτημορίου του προσώπου και τη θέση και τη στήριξη των χειλέων.

Η θεραπεία μπορεί να είναι τα σιδεράκια ή άλλοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί. Σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλης έλλειψης χώρου, ο ορθοδοντικός μπορεί να προτείνει ακόμη και την αφαίρεση δοντιών για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η θεραπεία στην ηλικία αυτή είναι σημαντική καθώς διευκολύνεται από τους γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης αλλά και επειδή θα προσφέρει αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση σε μια ευαίσθητη για τα παιδιά ηλικία.

Related Posts