Βιοψία

Βιοψία είναι η χειρουργική αφαίρεση κάποιας παθολογικής αλλοίωσης του στοματικού βλεννογόνου. Η βιοψία γίνεται με στόχο την ιστοπαθολογική μελέτη της βλάβης. Ωστόσο πολλές φορές η βιοψία μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί και θεραπεία. Γίνεται με τοπική αναισθησία και είναι ανώδυνη ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος ελάχιστος. Βιοψία μπορεί να απαιτείται σε ογκίδια που παραμένουν, λευκές πτυχώσεις στο δέρμα, διογκωμένα ούλα, βλατίδες και άλλες οντότητες. Μετά το χειρουργείο το δείγμα αποστέλλεται σε ειδικό εργαστήριο για ιστοπαθολογική εξέταση.

Related Posts