Οδοντιατρική με Μικροσκόπιο 

Από το 2023, το ιατρείο μας είναι πλέον εξοπλισμένο με ειδικό οδοντιατρικό μικροσκόπιο. Το μικροσκόπιο είναι ένα μηχάνημα που αποτελείται από σειρά ειδικών κατόπτρων και φακών που δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης προσοχής στη λεπτομέρεια και διευκολύνει τον οδοντίατρο που γνωρίζει να το χειρίζεται σωστά. Με αυτό είναι δυνατή η μεγέθυνση έως και 40x. Ως αποτέλεσμα, βελτιώνεται το οπτικό πεδίο του οδοντιάτρου και διευκολύνονται τόσο η διάγνωση όσο και η θεραπεία.

Το μικροσκόπιο χρησιμοποιείται, κυρίως στις ενδοδοντικές θεραπείες (απονευρώσεις) και διευκολύνει τη θεραπεία σε όλα τα στάδιά της. Εκτός αυτού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε οποιαδήποτε άλλη οδοντιατρική εργασία.

Related Posts