Ολικές – Μερικές Οδοντοστοιχίες

  • Ολικές οδοντοστοιχίες: Σε ασθενείς που έχουν απωλέσει όλα τα δόντια τους είτε στην άνω είτε στην κάτω γνάθο συχνή είναι η επιλογή της ολικής οδοντοστοιχίας («μασέλα»). Για την κατασκευή της ο οδοντίατρος λαμβάνει αποτύπωμα της νωδής ακρολοφίας έτσι η οδοντοστοιχία να κατασκευαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να «βεντουζάρει» στο στόμα του ασθενή. Το χρώμα και το σχήμα των δοντιών είναι μια σημαντική επιλογή που λαμβάνεται μαζί με τον ασθενή με στόχο την αισθητική ικανοποίηση του.

Η ολική οδοντοστοιχία συνεισφέρει και στην αισθητική του προσώπου. Μετά την απώλεια των δοντιών τα χείλη και τα μάγουλα παραμένουν χωρίς στήριξη με αποτέλεσμα να μαζεύουν. Με την οδοντοστοιχία η στήριξη επανακτάται κι έτσι το πρόσωπο διατηρεί την αισθητική του.

  • Μερικές οδοντοστοιχίες:

Η μερικές οδοντοστοιχίες (μηχανάκια) είναι αντίστοιχες των ολικών με τη διαφορά ότι δεν αντικαθιστούν όλα τα δόντια αλλά μερικά από αυτά, όταν δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους με γέφυρες. Για την κατασκευή της ο οδοντίατρος λαμβάνει αποτύπωμα της περιοχής και η οδοντοστοιχία κατασκευάζεται στο εργαστήριο. Στόχος είναι να «βεντουζάρει» στις νωδές (χωρίς δόντια) περιοχές και να αντικαθιστά το έλλειμα. Επίσης, φέρει έναν μεταλλικό σκελετό και άγκιστρα τα οποία στηρίζονται στα φυσικά δόντια και προσφέρουν στήριξη, συγκράτηση και ευστάθεια

Τόσο η μερικές όσο και οι ολικές οδοντοστοιχίες πρέπει να αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας για να προληφθεί ο ερεθισμός του στοματικού βλεννογόνου.

Related Posts