Θεραπευτικά Προγράμματα

Όταν τα νεογιλά δόντια παρουσιάζουν εκτεταμένες βλάβες και το απλό σφράγισμα δεν ενδείκνυται μπορεί να τοποθετηθεί στο δόντι μια στεφάνη (θήκη) από μεταλλικό υλικό η οποία θα βοηθήσει το δόντι από περαιτέρω καταπόνηση. 

Αν έχει μολυνθεί και ο πολφός του νεογιλού δοντιού τότε ίσως προταθεί η πολφοτομή (παιδική απονεύρωση) με στόχο την διατήρησή του στο φραγμό όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο ρόλος της διατήρησης των νεογιλών δοντιών είναι σημαντικός και έγκειται στη διευκόλυνση ανατολής των μονίμων.

Αν η μόλυνση έχει προκαλέσει τόσο μεγάλη φλεγμονή που έτσι ώστε να οδηγήσει σε απόστημα, η εξαγωγή του νεογιλού δοντιού ίσως να είναι μονόδρομος. 

Related Posts