Ακρορριζεκτομή

Τα δόντια μας συγκρατούνται από ρίζες που εκτείνονται κάτω από τα ούλα. Η «μύτη» στο τέλος της ρίζας ονομάζεται Ακρόριζο.

Όταν το ακορρίζιο ενός δοντιού έχει κάποια κύστη ή κοκκίωμα και δεν μπορεί να γίνει ενδοδοντική θεραπεία ή επανάληψη αυτής με επιτυχία, απαιτείται η χειρουργική αφαίρεση της άκρης της ρίζας του υπεύθυνου δοντιού μαζί τον παθολογικό ιστό. Έτσι διατηρείται μόνο το υγιές και σωστά θεραπευμένο τμήμα του δοντιού.

akrorrizektomi 3 akrorrizektomi 2

Related Posts