Περιστεφανίτιδα: Τι είναι και πως αντιμετωπίζεται

Η περιστεφανιτίδα είναι φλεγμονή σχετιζόμενη με την καλύπτρα ενός δοντιού που βρίσκεται σε φάση ανατολής. Πιο απλά, πρόκειται για φλεγμονή των ούλων γύρω από ένα δόντι που βγαίνει στη στοματική κοιλότητα.

Όπως είναι λογικό, συνδέεται σε μεγάλη συχνότητα με δόντια που αργούν να εμφανιστούν, συχνά δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο για να ανατείλουν και δεν καθαρίζονται εύκολα και σωστά, δηλαδή τους φρονιμίτες. Εντοπίζεται συχνότερα στους φρονιμίτες της κάτω γνάθου.

Στην πραγματικότητα, το αίτιο της περιστεφανίτιδας δεν είναι το δόντι που ανατέλλει και τα ούλα που μερικώς το καλύπτουν, αλλά τα μικρόβια που συσσωρεύονται στην περιοχή εξαιτίας πλημμελούς στοματικής υγιεινής.

Μόλις οδοντική πλάκα και υπολείμματα τροφών συσσωρευτούν στην περιοχή, εγκαθίσταται η φλεγμονή και ξεκινούν τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι από ήπια ενόχληση ή και πόνο εντοπισμένο στην περιοχή μέχρι αδυναμία διάνοιξης του στόματος, έντονο οίδημα και λεμφαδενίτιδα.

Η άμεση αντιμετώπιση πρέπει πάντα να περιλαμβάνει την ανακούφιση του ασθενή. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με καθαρισμό του τοπικού παράγοντα από την περιοχή, παροχέτευση πύου εάν υπάρχει και χορήγηση αντιβίωσης αν απαιτείται.

Σε δεύτερο χρόνο, πρέπει να αφαιρεθεί το αίτιο το οποίο προκάλεσε το πρόβλημα εξ αρχής. Ένας τρόπος είναι η αφαίρεση της καλύπτρας δηλαδή των ούλων που καλύπτουν το δόντι. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με χρήση laser. Εναλλακτικά, πιο ριζικός τρόπος αντιμετώπισης, ειδικά αν η περισταφανίτιδα έχει προκληθεί περισσότερες από μία φορές, είναι η εξαγωγή του δοντιού. Συγκεκριμένα, σε περιπτώσεις φρονιμιτών που οι ασθενείς παιδεύονται συχνά από το συγκεκριμένο πρόβλημα, η εξαγωγή είναι η μοναδική θεραπεία.

Για οποιαδήποτε απορία, παραμένουμε στη διάθεση σας!

Μονής Πετράκη 5 Κολωνάκι – 11521 Ελλάδα

Τηλ: 210-7297985

E-mail: dentalsmiles.contact@gmail.com

Related Posts