Κινητικότητα των Δοντιών: Γιατί συμβαίνει και πως αντιμετωπίζεται

Τι είναι η κινητικότητα των δοντιών; 

Είναι η μετακίνηση των δοντιών μέσα στο φατνίο. Μπορεί να είναι φυσιολογική ή παθολογική. Συχνά οι ασθενείς μπερδεύουν την κινητικότητα των δοντιών με την κίνηση μιας αποκατάστασης (πχ όταν κουνιέται μία γέφυρα) αλλά η κινητικότητα των δοντιών προϋποθέτει την κίνηση και της ρίζας του δοντιού μέσα στο οστό της γνάθου. 

Ποια είναι τα αίτια της κινητικότητας; 

  • Περιοδοντίτιδα: Αποτελεί τη συχνότερη αιτία κινητικότητας. Κατά την περιοδοντίτιδα, καταστρέφονται οι στηρικτικοί ιστοί του δοντιού, δηλαδή το οστό μέσα στο οποίο τα δόντια συγκρατούνται σταθερά, κι έτσι αυτά αρχίζουν να κινούνται. 
  • Έντονο τραύμα σύγκλεισης: Προκαλείται όταν ένα δόντι έχει πολύ έντονη επαφή με τον ανταγωνιστή του (δηλαδή το δόντι με το οποίο «βρίσκει» κατά τη σύγκλειση) και αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε κινητικότητα του δοντιού. 
  • Κάταγμα ρίζας: Σε αυτή την περίπτωση, η ρίζα του δοντιού η οποίο συγκρατεί σταθερά το δόντι μέσα στο οστό, είναι σπασμένη και έτσι ο ασθενής αντιλαμβάνεται την κίνηση της μύλης του δοντιού (δηλαδή το μέρος του δοντιού που είναι εμφανές στο στόμα)
  • Ανατολή μόνιμων δοντιών: Αποτελεί φυσιολογικό τύπο κινητικότητας των νεογιλών δοντιών όταν ανατέλλουν τα μόνιμα δόντια και «σπρώχνουν» τα νεογιλά για να πάρουν τη θέση τους. 
  • Παθολογικές εξεργασίες γνάθων: Αποστήματα, κύστεις και όγκοι στα οστά των γνάθων μπορούν να οδηγήσουν σε κινητικότητα των δοντιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των οστικών βλαβών. 

Πώς αντιμετωπίζεται η κινητικότητα των δοντιών; 

Η αντιμετώπιση της κινητικότητας είναι ανάλογη του αιτίου που την προκαλεί. 

  • Όταν οφείλεται σε περιοδοντίτιδα, ενδείκνυται περιοδοντική θεραπεία και πιθανά σε δόντια με μεγάλη οστική απώλεια που δεν μπορούν να επανέλθουν πλήρως στο φυσιολογικό, ενδείκνυται και ακινητοποίηση. 
  • Όταν οφείλεται σε τραύμα σύγκλεισης, ενδείκνυται τρόχισμα της έντονης επαφής που έχει προκαλέσει το πρόβλημα. 
  • Όταν οφείλεται σε κάταγμα ρίζας, πρέπει να αξιολογηθεί αν το συγκεκριμένο κάταγμα είναι αντιμετωπίσιμο. Δυστυχώς, η πλειοψηφία των καταγμάτων ρίζας «καταδικάζουν» το δόντι σε εξαγωγή. 
  • Όταν οφείλεται σε παθολογικές εξεργασίες των γνάθων, είναι η απαραίτητη η αφαίρεση της βλάβης είτε συντηρητικά είτε χειρουργικά. Για παράδειγμα ένα απόστημα ή μία κύστη μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) του υπαίτιου δοντιού, αλλά μία πολύ μεγάλη κύστη ή ένας όγκος πρέπει να εξαιρεθούν χειρουργικά. 

 

Για οποιαδήποτε απορία, παραμένουμε στη διάθεση σας!

Μονής Πετράκη 5 Κολωνάκι – 11521 Ελλάδα

Τηλ: 210-7297985

E-mail: dentalsmiles.contact@gmail.com

Related Posts