Εσωτερική Λεύκανση: Η θεραπεία του δυσχρωμικού δοντιού

Ένα δυσχρωμικό δόντι στην πρόσθια αισθητική ζώνη ενοχλεί συχνά τους ασθενείς.
Συχνότερα εμφανίζεται πιο κίτρινο ή καφέ – γκρίζο σε σχέση με τα παρακείμενα δόντια.
Εκτός από τον αισθητικό παράγοντα, τα δόντια αυτά πρέπει να ελέγχονται από τον
οδοντίατρο γιατί η αλλαγή χρώματος στις περισσότερες περιπτώσεις υποκρύπτει κάποια
παθολογία.

ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΧΡΩΜΙΑΣ
-νέκρωση του δοντιού εξαιτίας παλαιότερου τραύματος στην περιοχή
-ενασβεστίωση του δοντιού ως αντίδραση σε τραυματογόνο ή μικροβιακό παράγοντα
-παλαιότερη ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ
-Αρχικά αξιολογείται αν το δόντι χρήζει ενδοδοντικής θεραπείας. Αν το δόντι δεν
αισθάνεται πλέον τα ερεθίσματα (νέκρωση) ή αν έχει συμπτώματα, η ενδοδοντική
θεραπεία προηγείται της λεύκανσης 
-Αν το δόντι έχει ήδη παλιά θεραπεία, αξιολογείται αν είναι αυτή είναι αποδεκτή ή αν
πρέπει να επαναληφθεί.
-Ανοίγεται μία οπή στο πίσω μέρος του δοντιού (δεν φαίνεται στο χαμόγελο), όπου
τοποθετείται ο λευκαντικός παράγοντας.
-Η οπή εμφράσσεται με προσωρινό εμφρακτικό υλικό και ο λευκαντικός παράγοντας
παραμένει για χρονικό διάστημα σύμφωνο με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
-Όταν ο ασθενής επανέλθει, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αν δεν έχει επιτευχθεί το
ζητούμενο αποτέλεσμα.
*Στις περιπτώσεις που παρά τη δυσχρωμία το δόντι παραμένει ζωντανό, τότε δεν
επεμβαίνουμε καθόλου εσωτερικά και γίνεται προσπάθεια μόνο με εξωτερική λεύκανση.
**Σε κάποια περιστατικά, για να επιτευχθεί το ΙΔΑΝΙΚΟ αποτέλεσμα απαιτείται
συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής λεύκανσης.

Στο παρακάτω περιστατικό έχει πραγματοποιηθεί μόνο εξωτερική λεύκανση σε 2
συνεδρίες.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε, παραμένουμε στη διάθεσή σας!

Διονύσης Κ. Ζαχαρόπουλος
Χειρουργός Οδοντίατρος DDS

 

 

Related Posts