Εσωτερική Λεύκανση: Η θεραπεία του δυσχρωμικού δοντιού

Ένα δυσχρωμικό δόντι στην πρόσθια αισθητική ζώνη ενοχλεί συχνά τους ασθενείς. Συχνότερα εμφανίζεται πιο κίτρινο ή καφέ – γκρίζο σε σχέση με τα παρακείμενα δόντια. Εκτός από τον αισθητικό παράγοντα, τα δόντια αυτά πρέπει να ελέγχονται από τον οδοντίατρο γιατί η αλλαγή χρώματος στις περισσότερες περιπτώσεις υποκρύπτει κάποια παθολογία.

ΑΙΤΙΑ ΔΥΣΧΡΩΜΙΑΣ 

-νέκρωση του δοντιού εξαιτίας παλαιότερου τραύματος στην περιοχή 

-ενασβεστίωση του δοντιού ως αντίδραση σε τραυματογόνο ή μικροβιακό παράγοντα

-παλαιότερη ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΝΣΗΣ 

-Αρχικά αξιολογείται αν το δόντι χρήζει απονεύρωσης. Αν το δόντι δεν αισθάνεται πλέον τα ερεθίσματα (νέκρωση) ή αν έχει συμπτώματα, η απονεύρωση προηγείται της λεύκανσης

-Αν το δόντι έχει ήδη παλιά απονεύρωση, αξιολογείται αν είναι αυτή είναι αποδεκτή ή αν πρέπει να επαναληφθεί. 

-Ανοίγεται μία τρύπα στο πίσω μέρος του δοντιού (δεν φαίνεται στο χαμόγελο), όπου τοποθετείται ο λευκαντικός παράγοντας. 

-Η τρύπα σφραγίζεται με προσωρινό εμφρακτικό υλικό και ο λευκαντικός παράγοντας παραμένει για χρονικό διάστημα σύμφωνο με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

-Όταν ο ασθενής επανέλθει, η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί αν δεν έχει επιτευχθεί το ζητούμενο αποτέλεσμα. 

*Στις περιπτώσεις που παρά τη δυσχρωμία το δόντι παραμένει ζωντανό, τότε δεν επεμβαίνουμε καθόλου εσωτερικά και γίνεται προσπάθεια μόνο με εξωτερική λεύκανση. 

**Σε κάποια περιστατικά, για να επιτευχθεί το ΙΔΑΝΙΚΟ αποτέλεσμα απαιτείται συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής λεύκανσης. 

Στο παρακάτω περιστατικό έχει πραγματοποιηθεί μόνο εσωτερική λεύκανση σε 1 συνεδρία στους άνω κεντρικούς τομείς.

 

Για οποιαδήποτε απορία, παραμένουμε στη διάθεση σας!

Μονής Πετράκη 5 Κολωνάκι – 11521 Ελλάδα

Τηλ: 210-7297985

E-mail: dentalsmiles.contact@gmail.com

Related Posts