Επανάληψη της Ενδοδοντικής Θεραπείας (Απονεύρωησης): Πότε και γιατί πρέπει να την κάνω;

Επανάληψη της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) πρέπει να γίνεται στις εξής περιπτώσεις : 

1. Αποτυχία της πρώτης θεραπείας

Αυτό οφείλεται πάντα στα μικρόβια. Είτε κατά τη διάρκεια της πρώτης θεραπείας δεν αφαιρέθηκαν όλα τα μικρόβια από τις ρίζες του δοντιού είτε παρότι αυτό συνέβη, εν συνεχεία, μικρόβια από το σάλιο του στόματος πέρασαν μέσα από την αποκατάσταση του δοντιού (πχ το σφράγισμα), έφτασαν βαθιά στις ρίζες και έτσι η φλεγμονή είτε δεν έφυγε ποτέ είτε ξαναδημιουργήθηκε. Οτιδήποτε από τα παραπάνω και αν συνέβη, εφόσον υπάρχει φλεγμονή στο οστό γύρω από το απονευρωμένο δόντι, η θεραπεία πρέπει να επαναληφθεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να νιώθει πόνο κατά τη μάσηση, κινητικότητα του δοντιού καθώς επίσης μπορεί να εμφανιστεί οίδημα, απόστημα ή συρίγγιο. Όλα αυτά τα συμπτώματα θα οδηγήσουν τον ασθενή στον οδοντίατρο, όπου μετά από κλινική και ακτινογραφική εξέταση θα γίνει η διάγνωση και η προτεινόμενη θεραπεία. Το πιο δύσκολο όμως για τον ασθενή είναι όταν δεν έχει κανένα από τα παραπάνω συμπτώματα και σε έναν τυχαίο ακτινογραφικό έλεγχο φανεί η φλεγμονή του οστού. Τότε ο ασθενής ενημερώνεται από τον οδοντίατρο για την κατάσταση και η ίδια θεραπεία πρέπει να πραγματοποιηθεί παρότι ο ασθενής δεν νιώθει απολύτως τίποτα! 

2. Ατελής θεραπεία και προσθετική αποκατάσταση 

Με την ακτινογραφία μπορεί να ελεγχθεί η ποιότητα της απονεύρωσης. Κατά την ακτινογραφία μπορεί να φανεί μία άρτια θεραπεία ή σε χειρότερη περίπτωση να φανεί ότι δεν έχουν καθαριστεί όλες οι ρίζες σε όλο τους το μήκος. Στην δεύτερη περίπτωση η απονεύρωση αυτή κρίνεται ως ατελής. Αν δεν υπάρχουν συμπτώματα και το οστό που περιβάλει το δόντι δεν φλεγμαίνει, τότε παρότι η θεραπεία φαίνεται ακτινογραφικά ατελής, δεν απαιτείται επανάληψη της. Αν όμως, για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να αλλάξει κάτι στην αποκατάσταση του δοντιού (πχ να σπάσει το δόντι και να χρειάζεται θήκη) τότε η απονεύρωση πρέπει να επαναληφθεί. Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις που η απονεύρωση είναι πολύ παλιά και έχει γίνει με μη αποδεκτά πλέον υλικά όπως είναι οι κώνοι αργύρου. Αυτά τα υλικά πρέπει να βγουν και η απονεύρωση να ξαναγίνει εφόσον απαιτείται να αλλάξει η αποκατάσταση του δοντιού.

3. Επικοινωνία της απονεύρωσης με το σάλιο του στόματος 

Αν για κάποιο λόγο σπάσει το δόντι που έχει γίνει η απονεύρωση ή το σφράγισμα του τότε είναι πιθανό τα υλικά της απονεύρωσης να αποκαλυφθούν στο στόμα και να έρχονται έτσι σε επαφή με σάλιο και τροφές. Αν η επέμβαση του οδοντιάτρου δεν είναι άμεση, είναι βέβαιο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα οι ρίζες των δοντιών θα επιμολυνθούν και η απονεύρωση θα πρέπει να επαναληφθεί. 

Για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους ο οδοντίατρος σας σάς προτείνει την επανάληψη της απονεύρωσης, μην διστάσετε, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθεί το δόντι στο στόμα. Δόντια με φλεγμονές και οστικές αλλοιώσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται, ακόμα και όταν δεν προκαλούν καμία ενόχληση στον ασθενή. Η παραμέληση αυτών των καταστάσεων αργά ή γρήγορα οδηγεί το δόντι σε μία κατάσταση που πλέον ούτε η επανάληψη της απονεύρωσης μπορεί να το σώσει και η εξαγωγή είναι μονόδρομος. 

Για οποιαδήποτε απορία, παραμένουμε στη διάθεση σας!

Μονής Πετράκη 5 Κολωνάκι – 11521 Ελλάδα

Τηλ: 210-7297985

E-mail: dentalsmiles.contact@gmail.com

 

Related Posts