Όψεις ρητίνης – Όψεις Πορσελάνης 

Συνήθως οι όψεις πραγματοποιούνται σε πρόσθια δόντια του φραγμού με στόχο την αλλαγή του σχήματος ή/και του χρώματος των δοντιών. Αποτελούν την πιο συντηρητική και αισθητική λύση αφού χαρακτηρίζονται από ελάχιστη απώλεια οδοντικής ουσίας (ειδικά σε σχέση με τις (στεφάνες/θήκες).

Οι όψεις μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλές περιπτώσεις, όπως: αλλαγή σχήματος και χρώματος δοντιών, κλείσιμο διαστήματος, δόντια φθαρμένα ή με κατάγματα, διόρθωση θέσης δοντιών.

Τα κυριότερα υλικά που ενδείκνυνται είναι η ρητίνη και η πορσελάνη.

Όψεις ρητίνης: Με τη χρήση ρητίνης οι όψεις γίνονται άμεσα σε 1 ραντεβού. Πέρα από την αμεσότητα της διαδικασίας, η ρητίνη έχει και το πλεονέκτημα της εύκολης διόρθωσης του χρώματος/σχήματος έτσι ώστε το αποτέλεσμα να σας ικανοποιεί πλήρως.

Όψεις πορσελάνης: Η πορσελάνη ως υλικό έχει μεγαλύτερη αντοχή από την ρητίνη αλλά και καλύτερη αισθητική. Για την υλοποίησή τους απαιτούνται 2 ραντεβού: στο 1ο γίνεται προετοιμασία των δοντιών και αποτύπωσή τους, ενώ στο 2ο συγκολλούνται οι όψεις. Το κόστος είναι μεγαλύτερο σχετικά με τις όψεις ρητίνης αλλά το αποτέλεσμα θα σας αφήσει ικανοποιημένους για πολλά χρόνια. 

Related Posts